Kategorier: Hva kan du bli?   ||   Sertifikatstrukturer   ||   Forkurs   ||   Allmenne fag   ||   Felles linjefag   ||   Fordypningsområder

Om utdanningen

Teknisk fagskole på nett gir deg en oversikt over, og tilgang til ressurser for teknisk fagskole for maritime fag og fiskerifag. Vi vil veilede deg i de ulike trinn i utdaningen og gi deg best mulig grunnlag for å kunne vurdere om utdanningen er noe for deg. I tillegg vil vi kunne gi deg råd og vink for en best mulig gjennomføring av studiet.

Fullført teknisk fagskole for maritime fag og fiskerifag med godkjent karakternivå gir det teoretiske grunnlaget for å kunne søke om maritime sertifikater på operativt nivå og på ledelsesnvå. Mer om de ulike sertifikater finner du under sertifikatstrukturer.

Eksamen fra teknisk fagskole gir deg kompetanse til å kunne utøve funksjoner om bord på skip i samsvar med internasjonale konvensjoner. Mer om dette finner du i seksjonen "Hva kan du bli?".

Selve utdanningen presenteres i 4 ulike seksjoner: forkurs, allmenne fag, felles linjefag og fordypningsområder.

19. august 2001